ဆက်သွယ်ရန်

Comments Off on ဆက်သွယ်ရန်
3AM
Khambawi
66+871980545 (Thaigam)
95+949602290 (Kawlgam)

[email protected]
Thailand Address:
9/109, Maesot Villa Soi 3/3
Maesot, Tak, Thailand
63110

Maesot-SDA-Church

Maesot Seventh-day Adventist Church

Contact: Church Pastor Kalu Hser Paul
430, Moo 1. Tam Boon Mae Pa,
Maesot, Tak 63110 PO Box 134
0852687674
[email protected]

Bangkok-Myanmar-SDA-Church

Karen Seventh-day Adventist
Contact: Pr. Saw Cyrus Brown
12 Pridi Banomyong 37,
Sukhumvit 71 Rd.,
Klongtan Nua, Wattana,
Bangkok, Thailand
10110

Ph. 0890399557
[email protected]

Seveth-datAdventistChurch,KL-ZomiService,Malaysia
Seventh-day Adventist Church
KL-Zomi Service
Church Pastor Mungtong
No.8-3A, Jalan Sungai Besi
57100, Kuala Lumpur, Malaysia.
0173265747
[email protected]
Seventh-dayAdventistChurch,Malaysia
Seventh-day Adventist Church
Dr Cin Sian Pau
15-1-5 (1st Floor) Lorong Tiongnam 5;
Off Jalan Raja Laut 50350 KL, Malaysia.
017-329 1810
MyanmarUnionMission

MYANMAR UNION MISSION

P O Box 977

68 U Wisara Road

Yangon 11191, MYANMAR

Telephone:   [95] (1) 371-757, 371-758  (You can call direct to any office without going through the telephone operator by dialing
371-757, 371-758 – xxx (extension number).

Ext                E-mail

President – Memory Tun                                          101                  [email protected]

Mobile Phone: 095105850

Executive Secretary – Min Lwin                              102                 [email protected]

Mobile Phone: 09254042563

Treasurer – Nang Do Dal                                                                  [email protected]

Mobile Phone: 0949272549

Assistant – Ler Gay Kyaw                                          103                 [email protected]

Mobile Phone: 0931156489

Adventist Chaplaincy – Shine Tha                           114

Mobile Phone: 09425354100

ASI – Gavin Johns                                                       116                  [email protected]

Mobile Phone: 09250150637

ChM/FM/WM – Sohila Shine                                   113                  [email protected]

Mobile Phone: 0943025246

Communication/PARL – Mg Mg Myo Chan117                             [email protected]

Mobile Phone: 0949770389

Education – Kelly P Lyan                                            115                  [email protected]

Mobile Phone: 0931060780

Health Ministries – Htwe Lay                                    112                  [email protected]

Mobile Phone: 09450032834

Legal Affairs – Min Lwin

Ministerial – Shine Tha

Shepherdess Coordinator – Sohila Shine

Stewardship/Trust service – Kai Khan Khual         118                 [email protected]

Mobile Phone: 0943081125

Publishing/SOP – Maung Maung Htay                    110                 [email protected]

Mobile Phone: 09250311415

Retirement – Min Lwin

Sabbath School/PM – Gavin Johns                           116                  [email protected]

Mobile Phone: 09250150637

Youth/WWM – Wilson Po                                           111                  [email protected]

Mobile Phone: 0942249058

Ext               E-mail

Chief Accountant – Nang Khen Thang                                             [email protected]

Mobile Phone: 0933216142

Cashiers – Khup Khen Thang                                                            [email protected]

Mobile Phone: 0931622956

–    Thang Pum                                                                                       [email protected]

Mobile Phone: 0936213168

Maintenance Supervisor – Pum Khan Hau

Mobile Phone: 0931865450

Office Secretaries

Aye Hnin Saw – to Dept Directors                                                   [email protected]

Mobile Phone:09423680791

Aye Mu Chit – to President                                                               [email protected]

Mobile Phone: 09450051294

Gracy Po – to Dept Directors

Mobile Phone: 09255794110

Khin San Htay – to Health Ministries Director                       [email protected]

Pa Saw Pree – to Education Director                                         [email protected]

Susie Thein – to Executive Secretary                                         [email protected]

Mobile Phone: 09250150643

Receptionist/Operator –

Sweeper – Kyar Paw

Mobile Phone: 09250026746

 

ADRA

Postal Address:

A3-2,E Shine Condominium #4

North Bazaar Road, Dagon Township

Yangon 11191, Myanmar

Telephone: [95] (1) 240-900, 380-419

Facsimile: [95] (1) 240-900, 380-419          106

E-mail:

Director – Brendon Irvine                                                                 [email protected]

Mobile Phone: 09420097787

Program Director –                                                                             [email protected]

Mobile Phone:

Finance Director –

Mobile Phone:

HR Assistant Director – Dahlia Bernett

Mobile Phone: 0943165852

Ext                       E-mail

AWR

Myanmar Program Producer –

Hla Hla Myint                                                    119                         [email protected]

Mobile Phone: 09250026745

Myanmar Speaker- Hla Myo Wynn               119                        [email protected]

Mobile Phone: 0931062147

Myanmar Speaker – Chit Hnin Yee Shwe

Mobile Phone: 0931539177

Pwo Kayin Program Producer –

Yan Paing Myo                                                        119                        [email protected]

Mobile Phone: 09254226648

Sgaw Kayin Program Producer –

Victor Than                                                              119                        [email protected]

Mobile Phone: 09421027722

Yangon Studio Incharge – Ka Paw Moo             119                       [email protected]

Mobile Phone: 09250279752

 

Media Center

Assistant Program Producer – Muller Taw       120                      [email protected]

Mobile Phone: 0931258902

Assistant Program Producer –

Thang Kap Kim                                                       120                      [email protected]

Mobile Phone: 09-254288405

Assistant Technician – Hay Htoo                        120                     [email protected]

Mobile Phone: 09450054255

 

VOP School

Staff – Soe Sandar                                                   119                     [email protected]

Mobile Phone: 0931040388

Staff – Khin Khin Htwe                                          119                     [email protected]

Mobile Phone: 0930242252

 

KPH

Postal Address:   206 Shwe Thit Sa Road

Kanbe, Yankin Township

Yangon 11191, Myanmar

 

Telephone:      [95] (1) 578-874

 

Manager – Hpone Naing                                                                  [email protected]

Mobile Phone: 09421180068

Treasurer – Julia Peter

Mobile Phone:

Accountant – Aye Aye Tun

                              E-mail

Foreman – Thein Tun

Computer Operator – Su Latt Tun

Machine Operator – Daniel Aye

Binderies – Hey Blu

John Aye

Khin Swe Mon

Loreena Tun

No Two

Sar Law Eh

Van Thanga

Zaw Myint

 MUAS

Postal Address:   SDA Mission

Mosokwin Road

Myaungmya

Telephone:     [95] (42) 70438, 70066

President – Connally Hla                                                             [email protected]

Mobile Phone: 0949213341

VP for Academic – Suak Khaw Ngin                                          [email protected]

Mobile Phone: 09250232766

VP for Finance – Lay Moo Kyaw                                                 [email protected]

Mobile Phone: 0949223540

VP for Student Affairs – Simeon Khin

Mobile Phone: 0931176020

Accountant – Aung Thura                                                            [email protected]

Mobile Phone: 0931166608

Cashier – Zezawar Tun

Mobile Phone: 09450036288

Registrar – Sah Mu Paw                                                                [email protected]

Mobile Phone: 0931167404

Dean of Men – Titoe

Mobile Phone: 0931435935

Dean of Women – Tun Nay

Mobile Phone: 098576030

Food Service Director – Amos Sein

Mobile Phone: 09250282456

Assistant – Tun Naing Oo

Mobile Phone: 0931170433

Department Heads:

Business – Myo Zaw Tun

Mobile Phone: 0931213701

                                               E-mail

Education – Ei Ei

Mobile Phone: 0931392462

Religion – Saxon Shwe                                                                       [email protected]

Mobile Phone: 0949741465

Librarian – Chit Nyunt

Assistant – Mary Star Zone

Mobile Phone: 0943204126

Instructors – Awa Lone Kone

Mobile Phone: 0949228675

Birdie Sein

Mobile Phone: 0942539717

Ellen Shwe

Mobile Phone: 09401525110

Kalumu Paul                                                                                         [email protected]

Mobile Phone: 0942284400

Khin Maung Lay                                                                                  [email protected]

Mobile Phone: 09250313454

Kyi May Win

Lalchhanhimi

Mobile Phone: 0931696949

Myo Min Oo

Mobile Phone: 09422534254

Paul Tabaunaw

Salome Shwe                                                                                        [email protected]

Sharon T Sein

Mobile Phone: 09420081646

Shwe Zin Aung

Mobile Phone: 0931697095

Tha Hser Oliver

Mobile Phone: 0931398382

Thang Thawn Khai

Moible Phone: 09422458520

Tin Kyi

Tin Lay                                                                                                   [email protected]

Mobile Phone: 09422506359

Zira

Mobile Phone: 0931398404

Office Secretary – Pan Phyu Hmwe

Mobile Phone: 0931374498

School Nurse – Iris Thein

Farm Manager – Wai Nay Aung

Day Care Teachers – Hey Mar Latt

Khaing Zin Oo

Rosy Aye

                          E-mail

YANGON ADVENTIST SEMINARY

34 Parklane, Shwegondine P O

Bahan Township, Yangon, Myanmar

 

Telephone: [95] (1) 544193, 548273 Ext 409

 

Principal – Dhay Htoo Sein                                                              [email protected]

Mobile Phone: 09422480734

Treasurer – Due Du                                                                           [email protected]

Mobile Phone: 09254390890

Cashier – Nilar Aye

Mobile Phone: 09421111706

Registrar – Irene Thang

Mobile Phone: 0931201330

 

Instructors:

Chaw Theingi Tun

Mobile Phone: 0931201919

Eh Blu

Esther Po

Francis Htay

Mobile Phone: 09421108105

Gracy Sein

Hkawn Dim

Mobile Phone: 09250388191

Hser Moo Paw

Mobile Phone: 0949772379

Julie Cherry Thein

Mobile Phone: 09256240785

Khu Khu Mu

Mobile Phone: 0931156330

Kyaw Ba Sein

Mobile Phone: 0943107186

Let Let Swe

Mobile Phone: 09250136779

Marlar Sharon Sein

Mobile Phone: 09425328181

Marlar Win

Mobile Phone: 09421128697

McKay Thein

Mobile Phone: 0931337778

Mercy Sein

Moe Thuzar

Mobile Phone: 09254112668

E-mail

Nu Yin Aye

Mobile Phone: 0931665517

Ronald Than

Mobile Phone: 09250155728

Sandar Aung

Saung Wai Wai

Mobile Phone: 098576151

Swe Zin Aye

Mobile Phone: 0936243492

Thandar Mg Phyu

Mobile Phone: 0973244648

Thida Aye

Zaw Htike Htwe

Zen Dim Cing

Mobile Phone: 09421165596

Technician:

Thang Pau

Mobile Phone: 09402551330

Drivers:

Khin Maung Oo

Mobile Phone: 0973036385

Zaw Min Latt

Mobile Phone: 0930000812

Day Guard – Htoo Aung

Mobile Phone: 09254123992

AyeYarWaDyMission

AYEYARWADY MISSION

#5, 15th Quarter, Dike Htu

Pathein 10011, MYANMAR

Telephone:           [95] (42) 29010, 29035

President – Khin Maung Latt                                                          [email protected]

Mobile Phone: 09422529307

Secretary – A One Thein                                                                    [email protected]

Mobile Phone: 09422462755

Treasurer – Zaw Win                                                                          [email protected]

Mobile Phone: 0931398476

ADRA/AM/ACM – Khin Maung Latt

ChM/FM/WM – Roanna One                                                           [email protected]

Mobile Phone: 09422529341

Communication/PARL – Claudius Brown                                     [email protected]

Mobile Phone: 0973220071

                                              E-mail

Education/Health – A One Thein

Legal/Trust Services – Churchill Thoung                                     [email protected]

Mobile Phone: 09422495794

Ministerial – Churchill Thoung

Shepherdess – Roanna One

Philanthropic/Stewardship – Churchill Thoung

Publishing/SOP – Zaw Win

Retirement/Youth – A One Thein

 

Accountant – Zaw Min Latt                                                               [email protected]
Mobile Phone: 09451229767

Cashier – December Aye

Office Incharge – Augustlind Johnny                                             [email protected]

Office Secretary:

Thant Yee Mon – to Secretary                                                          [email protected]

Mobile Phone: 09250325096

 

DISTRICTS

 

East Pathein District Leader – Nyunt Win

East Yoema District Leader – Walton

Hinthada District Leader – Nyunt Shwe

Kyonpyaw District Leader – Davidson

Maubin District Leader – Han Sein

Myaungmya District Leader – Moe Win

Pya Pon District Leader – Caleb Tah

West Yoema District Leader – Win Myint Chit

 

AYEYARWADY ADVENTIST SEMINARY

SDA Mission, Mosokwin Road

Myaungmya 10211, MYANMAR

 

Telephone: [95] (42) 71079

 

Principal – Claudius Brown                                                              [email protected]

Mobile Phone: 0973220071

Treasurer – Lar Ka Paw Tun

Cashier – Zaw Lin Oo

Registrar – Ronald Lay Htay

Dean of Boys – Tin Maung Hsan

Mobile Phone: 093137374

Dean of Girls – Aye Aye San

Instructors:

Aye Aye Than Shwe

Cathy

Christabelle Brown

Eh Hser Chris

Hnin Thuzar Shwe

Hsu Mon Htwe

Htaung Hpaung

Htar Htar Poh

Khin May San

Minolta Po

Moe Sanda Nyunt

Nancy Tun

Pan Ei San

Roger Moore

Than Than Aye

Thinn Thinn Soe

 

PADAUKKONE ADVENTIST SEMINARY

C/O SDA Mission

#5 15th Quarter, Dike Htu

Pathein 10011, MYANMAR

 

Telephone: [95]

Principal – Win Myint Chit

Mobile Phone:

Instructors:

Alright

Amayar

Aye Aye Than Chit

Aye Thet Mar

Cho Mar Lwin

Hnin Yee Yee

Hpyu Pyar Win

Kay Zar Win

Maureen Kyaw

Myat Thet Mon

Thet Thet Khaing

CentralMyanmarMission

CENTRAL MYANMAR MISSION

19/180 Bayintnaung Road

Taungngu 08101, MYANMAR

Telephone: [95] (54) 23267

President – Ngala Kem Thang                                                         [email protected]

Mobile Phone: 09420185953

Secretary – Hla Kun                                                                           [email protected]

Mobile Phone: 09428166362

Treasurer – Tha Tun Aye                                                                  [email protected]

Mobile Phone: 09428166365

ADRA/AM/Education – Ngala Kem Thang

ChM/FM/WM – Moo Ka Paw                                                         [email protected]

Mobile Phone: 0949217811

Communication/PARL – Isaiah Hai                                              [email protected]

Mobile Phone: 0931613197

Health Ministries – Moo Ka Paw

Legal/Trust Services – Isaiah Hai

Ministerial – Hla Kun

Shepherdess – Moo Ka Paw

Philanthropic – Moo Ka Paw

Publishing/SOP – Tha Tun Aye

Retirement – Hla Kun

SS/PM/ASI – Andrew Tin

Youth/WWM – Ngala Kem Thang

 

Accountant – Aung Thu

Cashier – Su Su Aye

Office Secretaries:

Yune Hsu Moe – to President

Tin Thandar Tun – to Secretary

Mobile Phone: 09250925128

Estate Keeper – Nyunt Lwin

Church Pastor – Hlaing Win Aung

 

KAYAH DISTRICT

Adventist Mission

No. 259 Daw U Khu Quarter

Loikaw 09011, MYANMAR

District Leader – Thein Htut Win

Mobile Phone: 09420104927


Nampeh Church

(Same address as above)

 

Evangelist   –    Thein Kyaw Oo

Mobile Phone: 013331279/80

–    Khu Khu Paw

 

Nant Kit

(Same address as above)

 

Teacher – Gay Thang

 

Ayetharyar

4 Kagyi, Naemyay 1

Akwetgyi (16) Aye Thayar

Taunggyi, MYANMAR

Evangelist – Aung Zaw Win

Mobile Phone: 09280424179

Home Phone: [95] (81) 208737

 

Nyaungshwe

(Same address as above)

Evangelist – Nweni San

Mobile Phone: 0936148099

Taunggyi

(Same address as above)

Teacher – Nilar Htwe


KYAUKTAING DISTRICT

 

Kyauktaing Church

Adventist Mission

19/180 Bayintnaung Road

Taungngu 08101, MYANMAR
District Leader – Isaiah Hai                                                               [email protected]

Mobile Phone: 0931613197

Primary School Teachers:

Valery Chit

Way Gay Shee

 

Church Pastor – Kyaw Min Htike
Shwenyaungbin Church

(Same address as above)
Church Pastor – Marcus Sein

Mobile Phone: 09428111869
Primary School Teacher – Moe Moe Aye
Myathargone

(Same address as above)

Evangelist – Kyaw Win

Mobile Phone: 0933330971

 

Kyauk O

(Same address as above)
Evangelist – Mahn Thar Yin

Teacher – Cho Cho Maung

 

Langhu

(Same address as above)

 

Evangelist – Dee Dee Lay

 

Letpangone Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Khaing Yin Wai

Mobile Phone: 0933484247

 

Tarbyay (CMAS) Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Philip Thanglu

 

Tonebogyi

(Same address as above)

 

Evangelist – Tin Nyaunt

 

Thandaung Church

(Same address as above)

Church Pastor – Andrew Tin

 

KOKKOGONE DISTRICT

Magwe

1 Gagyi/30 Road

Pwekyo Quarter

Magwe 04011, MYANMAR

 

District Leader – Ni Htut

Mobile Phone: 09256409050

Evangelists –        Khin Maung Tin

Mobile Phone: 0931444250

–   Phun Sang

LE/Evangelist – Shwe Mi

 

Pwint Phyu

(Same address as above)

 

Evangelist – Tual Za Lang

Mobile Phone: 09402672710

 

Tawkyaunggone

(Same address as above)

 

Evangelists  –   Tun Sein

Mobile Phone: 09401555063

–   Kyawt Myat Htway

 

Kokkogone Church

C/O Sayama Yuzana

Near Baptist Church

Hninzi Road, Chin Su

Taungdwingyi 04142, MYANMAR

 

Evangelist – Tun Kyi

Mobile Phone: 0949154141/09256138251

 

Pyinmanar

Adventist Mission

Chin Su No 2 Road

Mingalar Quarter

Pyinmanar, MYANMAR

 

Evangelist – Kyaw Thiha

Phone: [95] (67) 26782

 

Tatkone

Thar Lun Mingyi Road

Nemyay (1), Bayintnaung Quarter

Tatkone, MYANMAR

 

Evangelist – Aung San Htoo

Mobile Phone: 09420740661

 

Thittaw Church

Adventist Mission

Thittaw Village, Kantha Post Office

Leway Township, Thittaw, MYANMAR

 

Evangelist – Maung Ba

Mobile Phone: 0949226895

 

Salin

No 7 Mang Aung Road

Paung Binzin Quarter

Salin, MYANMAR

 

Evangelists   –     Mang Sweet

Mobile Phone: 09256417729

–     Kyi Kyi

 

Pakokku

Adventist Mission

Yinthwenge Day Care

No 6 Arzarni Road

Pakokku, MYANMAR

 

Evangelist – Ni Ni Khaing

Phone: [95] (62) 23488


MATUPI DISTRICT

 

Matupi Church

Adventist Mission

Cangbaung Block

Matupi, Chin State, MYANMAR

 

District Leader – Pa Zuam Thang

Phone: [95] (70) 80102

Evangelist–  Degree San

Teachers  – Margret Thang

–  Ram Ding

 

Lalui Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Sui Thang

Teacher – Khin Mar Lwin

 

Lin Tui

(Same address as above)

Evangelist – Jonah Law Yan

Singki Taung

(Same address as above)

 

Evangelist – Cahaw

 

Di Laung Kone

(Same address as above)

 

Evangelist – Tui Haung

 

MINDAT DISTRICT

Adventist Mission

West Block, Tha Khin Aung Min Road

Mindat, Southern Chin State, MYANMAR

 

District Leader – Aung Win Shwe                                                    [email protected]

Mobile Phone: 09442002297

Evangelist – Ha Dam Naing

Hte Pann Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Law Ling

Teacher – Kee Lay Man

 

Htae Pang

(Same address as above)

 

Evangelist – Yang Kho Sei

 

Bing Yo

(Same address as above)

 

Evangelist – Law Om

 

Pyone

(Same address as above)

 

Evangelist – Om Ha Thang

 

Htang Om

(Same address as above)

 

Evangelist – Thang Pe

 

Htee Lin Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Tam Naing

 

Tha Om

(Same address as above)

 

Teacher – Tam Awi

 

MINEHSAT DISTRICT

Adventist Mission

Melswangtaung Quarter

Mihehsat, MYANMAR

 

District Leader – Hill Love

Phone: [95] (84) 60296
Letpanbin

(Same address as above)

 

Teacher – Kyaw Naing Oo

 

Narkaungmon

(Same address as above)

 

Evangelist – Lawm Nei Bawm

 

Malkyar

(Same address as above)

 

Teacher – Yee Yee Htwe

 

Ho Huaih

(Same address as above)

 

Teacher – Saw Shwe

 

Minephyar

(Same address as above)

 

Evangelist – Tun Lin

 

Sawhot (1)

(Same address as above)

 

Evangelist – Eden

 

Taunghlekar

(Same address as above)

 

Evangelist – Saw Myint Htwe

 

Sawhot (2)

(Same address as above)

 

Evangelist – Than Zaw Oo

 

Narlel

(Same address as above)

 

Evangelist – Chit Thet Oo

 

Narlaung

(Same address as above)

 

Evangelist – Han Shwe Aung

 

Tarchileik

(Same address as above)

 

Evangelist – Ye Kyaw Thu Tun

Mobile Phone: 0936176012

 

PHADO DISTRICT

Adventist Mission

No. (1) Ward

Phado, MYANMAR

 

District Leader – Nyan Tin

Mobile Phone: 09428152368; 09250304885

 

Bechan Church

(Same address as above)

Evangelist – Paw Kapaw Moo

Nantthankwin

(Same address as above)

 

Evangelist – Su Kyi Shwe

SHWEPANDAW DISTRICT

C/O Ko Aung Moe and Ma Mee

Thein Min Hsan Saing

Shwe Aunglan Car Station

Aunglan, MYANMAR

 

District Leader – Ko Ko Lwin

Mobile Phone: 09428186064

Hostel Dean – Khin Htwe

 

Kyauktan Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Mya Aung

Mobile Phone: 09401597377

 

Yedin

(Same address as above)

 

Evangelist – Win Tun Naing

Mobile Phone: 09401585118

 

Magyizin Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Cho Cho Khaing

 

THAYET DISTRICT

Adventist Mission

No. 248 Mindon Road

Thayet, MYANMAR

 

District Leader – Kee Om

Mobile Phone: 09442002412

 

Konedaing Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Ko Lin

Mobile Phone: 09256324540

 

Thayetchaung Ywathit Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Nay Kyar

Mobile Phone: 0949299297

 

Pyay Church

Adventist Mission

No. 24/303, 11 Road

Nawinkwetthit

Pyay, MYANMAR

 

Evangelist – Wai Zin

Mobile Phone: 0931184109

Home Phone: [95] (53) 28761
Nyaungbin Church

(Same address as above)

Evangelist – Lay Kapaw

Mobile Phone: 0949516310

CENTRAL MYANMAR ADVENTIST SEMINARY

C/O SDA Mission, 19/180 Bayintnaung Road

Taungngu 08101, MYANMAR

 

Telephone: [95] (54) 24608, [95] (963) 01093

 

Principal – Alvin Po Po Hla                                                               [email protected]

Mobile Phone: 09428166364

Treasurer – Tin Maung Kyi

Mobile Phone: 094281663659

Registrar – Zaw Lin Kyaw

Mobile Phone: 096301093

Dean of Boys – Thaw Thi Htoo

Mobile Phone: 09428196595

Dean of Girls – Lar Shee

Mobile Phone: 0931166513

Instructors:

Aye Min Win

Aye Mya New

Daniel Win Latt

Eh Ler Bwe

Eh Say

Ellen Mang

Fatima Kyaw

Great Shwe

Htwe Thar Zan

Jubilee Tun

Juliet Nyein

Khin Aye

Marshar Paw

Mudakapaw

Nweni

Thar Tun

Yar Zar Min

Yein Nang

Zarni Moe

School Nurse – Sein Tin

 

6 MILE SCHOOL

C/O Adventist Mission

Melswangtaung Quarter

Minehsat, MYANMAR

 

Telephone: [95] (84) 60296

                                         E-mail

Principal – Win Htut

Instructors:

Hser Hser Htoo

Khin Pyie Pyie Phyo

Ko Ko Gyi

 

SOUTH EAST MISSION

9A Old Court House Road

Mawrawaddy Park

Mawlamyine 12011, MYANMAR

 

Telephone: [95] (57) 23041

 

President – Khin Maung Yin                                                            [email protected]

Mobile Phone: 09255814470

Secretary – Morris Chit                                                                     [email protected]

Mobile Phone: 09425265525

Treasurer – Cally Thein                                                                     [email protected]

Mobile Phone: 09401586192

 

ADRA/AM – Khin Maung Yin

ChM/FM/WM – Moo Ka Paw Shee

Mobile Phone: 09525325228

Communication/Education – Morris Chit

Health/Legal Affairs/Trust Services – Ser Nay Nyunt

Mobile Phone: 09425268358

Ministerial – Khin Maung Yin

Shepherdess – Moo Ka Paw Shee

Publishing/SOP/SS/PM/ASI – Po Khu

Stewardship/Youth – Ser Nay Nyunt

 

Accountant – Marku

Mobile Phone: 0936029902

Cashier – Soe Myint

Office Secretaries:

Su Su Lwin – to Secretary

Trazer Nyunt – to WWM Director

 

AWR

Mon Program Producer – Po Po Sit Lwin

Mon Speaker – Swe Swe Aung

 

DAWEI DISTRICT

Seventh-day Adventist Church

202 Welgyitaung Road, Kyautmaw Quarter

Dawei, MYANMAR

 

District Leader – Po Lay

Mobile Phone: 095323109

 

Wagone Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Kyi Than

 

Kanbauk

Seventh-day Adventist Church

Hlel Kone 1st Quarter

Kanbauk District, Ye Phyu Township

Tanintharyee Division, MYANMAR

 

Evangelist – Kan Myint

Mobile Phone: 098752478

 

Singu Church

Seventh-day Adventist Church

Singu Village, Ye Phyu Township

Tanintharyee Division, MYANMAR

 

Evangelist – James Shwe

Mobile Phone: 098752478

 

Mayan Chaung

Seventh-day Adventist Church

Mayanchaung Village

Kalain Aung/Ye Phyu Townships

Tanintharyee Division, MYANMAR

 

Evangelist – Aye Pe

Mobile Phone: 0973790580

 

Joe Taung

Seventh-day Adventist Church

Joe Taung Village, Kyune Su Township

Tanintharyee Division, MYANMAR

 

Evangelists  –  Isaac Hlaing

Mobile Phone: 09450989126

–    Khin Aye May

 

Kaw Bort

(Same address as above)

 

Evangelist – Chit Aye

Mobile Phone: 0949248978

 

Hteepadoe Church

Seventh-day Adventist Church

202 Welgyitaung Road, Kyautmaw Quarter

Dawei, MYANMAR

 

Evangelist – Khan Plaung

Teachers  –    Sah Khu Paw

Paw Gay Wah

Paw Soe

Moe Moe Aye

Hla Hla Nway

Ma Aye Than

Naw Ka Paw

Laungminpa Church

(Same address as above)

 

Teacher – Hayzer Poe

 

DONYIN DISTRICT

Seventh-day Adventist Church

Kawlonesein Village, Shwe Taw District

Hpa-an Township, MYANMAR

 

District Leader – Ler Htoo

Mobile Phone: 0949780640


Naungkaraing Church

(Same address as above)

 

Evangelist – David Aung

 

Kawmaraung Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Htunt Klane

 

Nat Kyun Church

(Same address as above)

 

Medical Missionary – Gandi

Teachers    –     Mi I Zar

–     Khin Myint Yee

 

Thayetgone Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Moe Zaw Zaw

 

Nyein Chan Ye Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Sein Tun

Mobile Phone: 0943021509

 

Kaw Ma Note

(Same address as above)

 

Medical Missionary – Aye Aye Tin

 

HPA-AN DISTRICT

Seventh-day Adventist Church

PWD Hill, Dawna Road

Hpa-an, Kayin State, MYANMAR

 

District Leader – Nay Win

Mobile Phone: 0949232081

Home Phone: [95] (58) 21694


Minzee Church

(Same address as above)

 

Medical Missionary – Khun Kyaw Swar

 

Lerketkaw Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Aung Doe Zar

 

Yebu Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Aye Myint

Mobile Phone: 09425039481

 

Htaw Mei Pa

(Same address as above)

 

Evangelist – John David

 

Kadah

(Same address as above)

 

Teachers    –     Aye Aye Than

–     Myint Shwe Sin

 

Hteemu Hta

(Same address as above)

 

Teachers    –     Tin Tin Aye

–     Maung Khant

 

Htee Lar Nel

(Same address as above)

Teacher – Aye Mya May

 

KAMAMAUNG DISTRICT

Seventh-day Adventist Church

Kamamaung P O, Hpa-pun Township

Kayin State, MYANMAR

 

District Leader – Maung Hto

Mobile Phone: 09425269554

 

Laypota Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Wai Htoo Tun

 

Noketa Church

(Same address as above)

 

Evangelist     –                                                                                               Hser Nay Moo

Teachers    –  Si Sar Paw

–  Snow Paw

 

Thukabee Church

(Same address as above)

 

Evangelist –   Kyaw Soe

Teachers    –    Chit Su Aye

–    Baby Oo

 

Lay Kaw Htay

(Same address as above)

 

Evangelist – Eh Tha Kler

Mobile Phone: 0949780534

Ba Jel

(Same address as above)

 

Teacher – Tin Soe

 

Pel Wah Ta

(Same address as above)

 

Teachers    –   Kyaw Tun

–   Daw Ma Ma

 

Kyo Dai

(Same address as above)

Teacher – Daniel

Pway Taw Ru Church

(Same address as above)

 

Teachers    –     Say Mu Paw

–     Sah Law Eh

–     Zaw Nyein Oo

–     Moe Moe Zan

 

Htaw Meh Hta

(Same address as above)

 

Teacher – Gay Say

 

MAWLAMYINE DISTRICT

Seventh-day Adventist Church

9-A Old Court House Road

Mawrawaddy Park

Mawlamyine, Mon State, MYANMAR

 

District Leader – San Maung

Mobile Phone: 09401586193

 

Kyar-In

(Same address as above)

 

Kyawlyan Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Tun Aye

Mobile Phone: 0949348323, 0949587429

 

Theinzayat

House #26, Pyaing Ta Road

Saya San Road

Theinzayat, MYANMAR

 

Evangelist – Pan Aye

Mobile Phone: 0925276916

Medical Missionary – May Kyi Soe

Ywa Kan Kaung

(Same address as Kawlyan)

 

Evangelist – Zaw Weik

 

Nor Ta Yar

Seventh-day Adventist Church

Htoo Kaw Koo, Naboo Township

Naw Ta Yar, MYANMAR

 

Evangelist – Ko Nu

 

Myawaddy Church

Seventh-day Adventist Church

Aungdana Road, #4 No. Quarter

Myawaddy, Kayin State, MYANMAR

 

Evangelist – Khun Win Ko Ko

Mobile Phone: 0949851846

 

Kawkarate

(Same address as above)

 

Evangelist – Tin Ko Ko Thel

Mobile Phone: 0931416084

 

Myaing Tha Yar

(Same address as Mawlamyine)

 

Evangelist – Thomas Po

Lay Taw Ta

(Same address as above)

 

Evangelists – Sah Moo

–   December Htee

 

Poketa

(Same address as Theinzayat)

 

Evangelist – Mu Ra Paw

                                                               

Hteepothoung Church

(Same address as above)

 

Teacher/Church Pastor – Moe Eh

Teachers    –     Kay Jar Win

Sah Po Wah

                                                                                          E-mail

Mat Ler

(Same address as above)

 

Teachers    –     Mai Myint Myint Tun

Toe Chit Thoung

Edward

Zaw Oo

Eh Htwell Moo

Khun Naw

Dwel Bu

Htoo Kaw Koo

(Same address as above)

 

Teachers    –   Myo Min Htike

Kar Let Win

Lay Thida Win

Thet Nwe Oo

July Aye

Htar Lot

(Same address as above)

 

Teachers    –     Aye Aye San

Nobel Lin

Naw Lar Clain

Than Htike Oo

SOUTH EAST ADVENTIST SEMINARY

C/O SDA Church

Dawna Road, PWD Hill

Hpa-an, Kayin State, MYANMAR

 

Telephone:

Principal – Sha Put Paung                    [email protected]; [email protected]

Mobile Phone: 0949772403

Treasurer – Lewh Say

Mobile Phone: 0949772379

Accountant – Eh Moo

Cashier – Htoo Kee Baw

Dean of Students – Blay Moo

Food Service Director – Eh Wah Po

Registrar – Bu Gay Hai

Librarian – Marlar Paw

Store Manager – Kyi Tin

Dean of Boys – Isaac B

Dean of Girls – Deena

Instructors:

Htay Htay San

Htin Lin Aung

May Shine

Michael Paul

Nwe Nwe Lwin

Paw Khu

Sah Moo Eh

Thida Lwin

Wai Moo

Yee Win Khaing

Estate Keeper   –     Chit Thoung

–     Kyi Han

Maintenance – Say Ler Htoo

 

LAYPOTA ADVENTIST SEMINARY

C/) Seventh-day Adventist Church

Kamamaung P O, Hpa-pun Township

Kayin State, MYANMAR

 

School Principal – Alice Sein

Mobile Phone: 09

Teachers  –    Anna Po

–    Bleh Htoo

–    Donald Tun

–    Ellen Sein

–    Emerald

–    Htee Mu Paw

–    July David

–    Mu Dah Dah

–    Mu Ra Paw

–    Naing Oo

–    Sa Ai Clain

–    San Thein

UpperMyanmarMission

UPPER MYANMAR MISSION

“Brightlands,” Cherry Road

Pyinoolwin 05061, MYANMAR

Telephone: [95] (85) 29779

President – Timothy Muna Paul                                                     [email protected]

Mobile Phone: 0949212110

Secretary – Rozama                                                                           [email protected]

Mobile Phone: 0949336339

Treasurer – Gin Lam Cin                                                                  [email protected]; [email protected]

Mobile Phone: 0949214467

ADRA/AM/ACM – Timothy Muna Paul

ChM/FM/WM – Cho Cho Paul

Mobile Phone: 0931156337

Communication/PARL/Health – Rozama

Education/Youth – Thang Kang Lo                                                [email protected]

Legal/Trust/Stewardship – Kham Suan Mung                            [email protected]

Ministerial/Philanthropic – Timothy Muna Paul

Shepherdess – Cho Cho Paul

Publishing/SOP – Gin Lam Cin

Retirement – Rozama

SS/PM/ASI – Thang Lian Khai                                                        [email protected]; [email protected]

 

AWR Chin Producer – Suan Sawm Sang                                       [email protected]

Mobile Phone: 09400310598

AWR Kachin Producer – Tient Saung

Mobile Phone: 09420559463

AWR Kachin Announcer – Yaw Shwe

AWR Shan Announcer – Hla Yi

Accountant – Kap Khan Tuang                                                        [email protected]

Cashier – Hau Khan Mang

Office Secretary – Aye Mya Phyu Tun to Secretary

Estate Keeper – Ngul Khan Mang

Janitor – Cing En Niang

 

GANGAW DISTRICT

Adventist Mission

Sipinthayar Yat, Gangaw 04211

Magwe Region, MYANMAR

 

District Leader – Pe Za Thang

Home Phone: [95] (62) 50224

 

Lungngo Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Khop Twin

Mobile Phone: 0947213234

 

Rangsi

(Same address as above)

 

Evangelist – Ling Tung

Mobile Phone: 0947212158

 

Shoneshi

(Same address as above)

 

Evangelist – Tun Yin

 

HAKHA DISTRICT

Adventist Mission

New Bazaar, (I) Kawsi 621

Hakha, MYANMAR

 

Telephone: [95] (70) 22171

 

District Leader – Phun Khar

Mobile Phone: 09442001507

 

Farrawn Church

(Same address as above)

 

Telephone: [95] (70) 21461

 

Evangelist – Job Biak Hlun

 

Thangtlang

(Same address as above)

 

Evangelist – Van Lal Thuam

Home Phone: [95] (70) 21575

 

Falam Church

Adventist Mission

Tlanglo Yat

Falam, MYANMAR

 

Telephone: [95] (70) 40399

Evangelist – Thuam Cung Nung

 

Munpi

(Same address as above)

 

Evangelist – Nung Bia Thang

 

Chuncung

(Same address as above)

 

Evangelist – Tawk Nei Kil

 

KACHIN DISTRICT

Adventist Mission

95 Tatkone Taung, Myitkyina 01011

Kachin State, MYANMAR

 

Telephone: [95] (74) 22282

 

District Leader – Samuel Thein

Mobile Phone: 0947024061

 

Mayan Church

(Same address as above)

 

Church Caretaker – Min Tun Aye

 

Shadawng

(Same address as above)

 

Evangelist – Z Yaw Chang

 

Ngawchang Church

Adventist Mission

Ngawchang, Waingmaw

Kachin State, MYANMAR

 

Evangelist/Teacher – Zone Hkaw

 

Wiangmaw Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Zone Deing

Headmistress – Bawk Nan

Teacher – Lu San

 

Bhamaw

Nyapa 432

Kachinsu Street

Bhamaw, MYANMAR

 

Evangelist – Cing Khan Pum

 

Hpakant Church

Hpakant, Mashikataung

Kachin State, MYANMAR

 

Evangelist – Lalhmunsiama

 

KALAY DISTRICT

Adventist Mission

Pinlon, Kalay 02091, MYANMAR

 

District Leader – Ngo Khaw Nang

Mobile Phone: 0948843548; 09400310688

Pastor/Evangelist – Gin Do Pau

 

Paangpi Church

(Same address as above)

 

Telephone: [95] (73) 22694

 

Principal – Hau Go Thang

Mobile Phone: 09400541750

Teacher – Dim Deih Vung

Mobile Phone: 0947173149

 

Saihkhin Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Zam Deih Kim

 

Sakhangyi Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Kam Sian Pau

 


Tahan- West Church

Adventist Mission

Tahan, Kalay 02092

 

Evangelist – Vungh Kap Mang

 

Layeinsu Church

(Same address as above)

 

Headmistress – Zo Sian Cing

Mobile Phone: 09400541339

 

Chanthagyi Church

(Same address as above)

 

Headmaster – Tual Khan Mang

Mobile Phone: 0933543379                                                          [email protected]

 

Myaseine Church

(Same address as above)

 

Headmistress – Dim Khan Niang

 

Singtum

(Same address as above)

 

Evangelist – Siam Luan Niang

Home Phone: [95] (73) 22710

 

Sinywa Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Tingh Khan Niang

Mobile Phone: 0947175090

 

Khaikam

(Same address as above)

 

Church Caretaker – Thawng Za Hau

 

MANDALAY DISTRICT

Adventist Mission

27/69 Street Corner

Mandalay, MYANMAR

 

Telephone: [95] (2) 64830

 

District Leader – Living Stone

 

Ngapyet Church

Ngaphyet, Kani

Monywa District, MYANMAR

 

Evangelist – Ma Nwe

 

Myothit, Mandalay Church

Hpa 1/17; 59/60 Manawhari Road

Mandalay Kanthayar Myothit

 

Evangelist – Ehel Htoo

Mobile Phone: 096807672

 

Mogoke

Adventist Mission

Taungdwinshio, Upper Peiksway

Mogoke

 

Telephone: [95] (86) 20787

 

Evangelist – Al Mung

Mobile Phone: 09402750493

Home Phone: [95] (86) 20659

 

Zayatkwin

(Same address as above)

 

Evangelist – Go Za Mung

 

Huileik

(Same address as above)

 

Evangelist – Bui Ru Lia

 

Anisakhan Church

C/O “Brightlands,” Cherry Road

Pyinoolwin 05061, MYANMAR

 

Evangelist – Kham Khan Lian

Mobile Phone: 0933170286

                              E-mail

Kwenadauk

(Same address as above)

 

Evangelist – Mi Jar Nar

Mobile Phone: 0943038749

 

Yatanatheingi

(Same address as above)

 

Evangelist – Khup Lian Mang

 

SHAN DISTRICT

Adventist Mission

541 Aungtheikpan Street, Ward (8)

Lashio 06301, MYANMAR

 

District Leader – Solomon

Mobile Phone: 0947322190

Home Phone: [95] (82) 22347

 

Wangseine

(Same address as above)

 

Evangelist – Hkawn Dawng

 

Nama Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Nang Sawm Sing                                                           [email protected]

Mobile Phone: 09403727982

 

Muse

45 Kone, 9 Street

West of Chinese School

Humon Yat, Maingshio

Muse, MYANMAR

 

Telephone: 09445108746

 

Evangelist – Pau Go Khai

Literature Evangelist – Khai Khaw Mang


TAHAN DISTRICT

Adventist Mission

E-Group, Tahan-Kalay

 

Telephone: [95] (73) 22713

 

District Leader – Vanlalchhawna                                                      [email protected]

Mobile Phone: 09425005768

 

Tahan Center Church

(Same address as above)

 

Principal – Lalruatliana                                                                     [email protected]

Mobile Phone: 09400476805

Teacher – Lalchhuanliana

 

Pyinkhongyi

(Same address as above)

 

Evangelist – Lalfakzuala

 

Sanmyo

(Same address as above)

 

Evangelist/Church Caretaker – Lalsangpuia

Mobile Phone: 09400545024

 

Indaingone

(Same address as above)

Headmistress – Malsawmsangi                                                       [email protected]

Mobile Phone: 09250389096

LAB Office Secretary – Lalrawngbawla

Tuingo Church

Adventist Mission

E-Group, Tahan, Kalay Township

Sagaing Region, MYANMAR

 

Headmistress – Rai Sung Thang

Mobile Phone: 09256053098

Teacher – Hmingthanzaui

 

Phulmawi Church

(Same address as above)

 

Evangelist/Teacher – Hrangthangura

Mobile Phone: 0947073183

 

Hmandaw

(Same address as above)

 

Evangelist – Lallawmzuala

 

Letpanchaung Church

(Same address as above)

 

Telephone: [95] (73) 22007

 

Principal – Ngwe Lar

Teacher – Vanlalruati

 

Taungzalat (Tahan East) Church

(Same address as above)

 

Telephone: [95] (73) 21437/21989; 0947080896

 

Evangelist – Thangchungnunga

Mobile Phone: 0947072944

 

Aungywa Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Pau Khan Mung

 

Mawsi Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Lalchhandama

Mobile Phone: 0933542546

 

Natchaung

(Same address as above)

 

Evangelist – Hnun Rul

Mobile Phone: 0933350581
TAMU DISTRICT

Adventist Mission

Thitsetkone, Tamu 02071

 

Telephone: [95] (70) 40189

 

District Leader – Neng Khan Suan

Mobile Phone: 09400534979

 

Naungket Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Kham Lian Mang

 

Htantapin

(Same address as above)

 

Evangelist – Zarzoliana

 

Bokkan Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Lalromawia

 

Khampat-2 Church

Adventist Mission

Khampat-2, MYANMAR

 

Telephone: [95] (73) 22296

 

Evangelist – Vanlalrawna

Mobile Phone: 0947078611

 

Khampat-1

(Same address as above)

 

Evangelist – Thang Hau Lian

 

Khampat-4

(Same address as above)

 

Evangelist – Malsawma
Kanan Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Zang Len Sang

 

Teinkaya Church

(Same address as above)

 

Evangelist – So Kho Sat Len

 

Tuikhal

(Same address as above)

 

Evangelist – Tial Hlei Kap

 

Nankateik

(Same address as above)

 

Evangelist – Aye Khaing

 

Hmuntha Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Hrangthangvunga

 

Sawbuayeshin Church

Adventist Mission

Sawbuayeshin, Kalay Township

MYANMAR

 

Teacher/Evangelist – Rem Za Thang

 

Homalin Church

Adventist Mission

Khopewa Yat, Nagagone

Homalin 02051, MYANMAR

 

Evangelists   –    Thang Lim

Mobile Phone: 0947173686

–     Sui Htawng

 

Kwegyi Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Thang Gin

                                               E-mail

TEDIM DISTRICT

Adventist Mission

Lawibual, Tedim 03041

Chin State, MYANMAR

 

District Leader – Thawng Sian Mung                                              [email protected]

Mobile Phone: 09256353281

Phone: 070 50158

 

Sakollam Church

(Same address as above)

Teacher – Pau Gum Sian

 

Lunmual

(Same address as above)

 

Headmaster – Cin Khan Mang

 

Thalmual Church

(Same address as above)

 

Headmaster – Do Khaw Tuan                                                           [email protected]

 

Lezang Church

(Same address as above)

 

Principal – Nang Za Tuang

Mobile Phone: 0947175185; 0947172257

Teacher – Dim Khup Cing

 

Antioch Church

(Same address as above)

 

Teacher/Evangelist – Niang Lamh Vung                                       [email protected]

Mobile Phone: 09400308209

 

Anlangh Church

(Same address as above)

 

Headmaster – Tuan Suan Kim                                                          [email protected]

Mobile Phone: 0931595806


                              E-mail

Thuklai Church

(Same address as above)

 

Evangelist – En Khen Lum

Mobile Phone: 0949175016

 

Lezang Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Pau Muan Mang

 

Thuithang Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Nang Gin Lian

Phone: [95] (70) 50406

 

Bekan Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Thang Cingh Huai                                                       [email protected]

Mobile Phone: 09256105674

 

Laitui

(Same address as above)

 

Evangelist – Lam Khan Pau

Mobile Phone: 0947175034

Home Phone: [95] (70) 50405

 

Hiangzing

(Same address as above)

 

Evangelist – Hau Muan Thang

Mobile Phone: 0947080693

 

Mualbem Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Vungh Khan Gin

Home Phone: [95] (70) 50405

 

Voklak

Voklak, Tedim Township

Chin State, MYANMAR

 

Evangelist – Nang Sut Mang

 

TONZANG DISTRICT

Adventist Mission

Leizan Veng, Tonzang 03051

MYANMAR

 

District Leader – Cin Lian Hau

Mobile Phone: 094713160

Home Phone: 070 50401

Teacher – Go Lian Ciin

 

Zampi Church

(Same address as above)

 

Teacher – Cing Deih Vung

Mobile Phone: 0947173149

 

Mualpi Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Kam Khen Pau

Home Phone: [95] (70) 50273

 

New Darkhai

(Same address as above)

 

Evangelist – Kap Khan Cin

 

Lingthuk

(Same address as above)

 

Evangelist – Neng Suan Pau

 

Suangbem

(Same address as above)

 

Church Caretaker – Pau Cin Zam

Phaitu

(Same address as above)

 

Evangelist – Thang Khen Mung

 

Haicin

(Same address as above)

 

Evangelist – Tuan Suan Mung

 

Cikha Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Vum Khan Nang

 

WEST MANIPUR DISTRICT

Adventist Mission

Heilei, Chin State, MYANMAR

 

District Leader – Tuan Sian Pau

Mobile Phone: 0947172167

 

Kaptel Church

Adventist Mission, Lawibual

Tedim 03041, Keptel

Chin State, MYANMAR

 

Headmaster – Zen Ngaih Thang

Mobile Phone: 0947172167

Home Phone: [95] (70) 40407

Teacher – Ning Ngaih Dim

 

Suangzang Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Cing Lam Niang

Mobile Phone: 0947080518

 

Saimum Church

(Same address as above)

 

Teacher/Evangelist – Thian Uk Sang

Home Phone: [95] (70) 40439


                              E-mail

Lunmual Church

Adventist Mission

Lunmual, Tedim Townshp

Chin State, MYANMAR

 

Headmaster – Cin Khan Mang

 

Tiau Church

Adventist Mission

Tiau Village, Tedim Township

Chin State, MYANMAR

 

Evangelist – Hmingthanzaua

Home Phone: [95] (70) 50458

Mobile Phone: 09256019956

 

Lianhna

(Same address as above)

 

Evangelist – Hniarluaia

 

ANDERSON ADVENTIST SEMINARY

SDA Mission, Lawibual, Tedim 03041

Chin State, MYANMAR

 

Telephone: [95] (70) 50159; 50160

 

Principal – Tuan Khan Nang                                                            [email protected]

Mobile Phone: 09250325010

Instructors:

Ciin Lawh Kim

Cing Don Hau

Cin Hau Thang                                                                     [email protected]

Lun Sian Vung

Man Sian Sen

Niang Hau Dim                                                                   [email protected]

Thang Tup Sang                                                                  [email protected]

 

GLOBAL MISSION ADVENTIST SEMINARY

Adventist Mission

“Brightlands,” Cherry Road

Pyinoolwin 05061, MYANMAR

 

Principal – Suan Khen Go

                              E-mail

Mobile Phone: 09256021030

Teachers    –     Thang Dim Cing

Mobile Phone: 09422480294

–     Nuam Hat Cing

–     Tun Tin

 

MANKRING ADVENTIST SEMINARY

4 Mile-Post, Manhkring

Myitkyina 01011, Kachin State

MYANMAR

 

Telephone: [95] (74) 21961

 

Principal – Zam Lian Mung                                                             [email protected]

Mobile Phone: 09400058514

 

Instructors:

Mai Sant

Tun Tin

Zung Bang

 

PYIDAWTHA ADVENTIST SEMINARY

SDA Mission, Pyidawtha

Tahan P O, Kalaymyo, Myanmar

 

Telephone: [95] (947) 072207

 

Principal – Lalrawngbawla                                                               [email protected]

Mobile Phone: 0947072207

 

Instructors:

Nang Sian Huai

Nang Suan Lian

Zosangpuii

 

UPPER MYANMAR ADVENTIST SEMINARY

SDA Mission Gyothonbin

Tahan P O Kalaymyo 02092

Upper Chindwin, Myanmar

 

Telephone: [95](73) 22710

 

Principal – Kap Lian Thang                                                              [email protected]

Mobile Phone: 09400512446

                              E-mail

Treasurer – Vanlaldika

Mobile Phone: 09400476805

Registrar – Hau Khan Cing

Mobile Phone: 09400512118

Instructors:

Joshua Lalrinliana

Khin Htwe

Lalrohlua

Pum Khan Suan

 

WUYANG ADVENTIST SEMINARY

Waingmau P O, Kachin State, Myanmar

 

Telephone: [95] (74) 21961

 

Principal – Peter Zone Ying                                                             [email protected]

Mobile Phone: 09400057014

 

YANGON ATTACHED DISTRICT

68 U Wisara Road, Dagon Township

Yangon 11191, MYANMAR

 

Telephone: [95] (1) 371-757, 371-758 Ext 127

 

Administrator – Saw Keh                                                                  [email protected]

Mobile Phone: 09450012857

Treasurer – Ler Hser                                                                          [email protected]

Mobile Phone: 09420255440

Accountant – Ler Mu Aye

Mobile Phone: 0973223007

Cashier – Khin Sanda Tin                                                                [email protected]

Mobile Phone: 09420066490

Communication/PARL – Thein Dan                                             [email protected]

Mobile Phone: 09254076961

ABC Controller – Moe Wai Wai

Mobile Phone: 0973097640

Estate Keeper – Tha Wah

Office Caretaker – Mu Mu Thein

 

YANGON DISTRICT

68 U Wisara Road, Dagon Township

Yangon 11191, MYANMAR

District Leader – Than Aung Tun

Mobile Phone: 0973221238

Alone Church

40 Thida Road

Kanbe, Kyimyindine Township

Yangon, MYANMAR

 

Church Pastor – Than Aung Tun

Mobile Phone: 0973221238

 

Hlaing Thayar Church

U Po Hlaing Street

Hlaing Tharyar

Yangon, MYANMAR

 

Bible Instructor – Nu Zing

Home Phone: [95] (1) 244058

 

Shwepyithar Nursery School

C/O 68 U Wisara Road, Dagon Township

Yangon 11191, MYANMAR

 

Teachers  –    Laylian Aye

–    Thu Zar Nwe

 

North Okkalapa Church

13th Nweni Street

North Okkalapa, Yangon

MYANMAR

 

Bible Instructor – Ye Lwin

Home Phone: [95] (1) 699507

 

East Dagon Myothit Church

45/1234 Anawratha Street

5 Ward, North Dagon

Yangon, MYANMAR

 

Church Pastor – Jolly Lian Tem

Mobile Phone: 09250151970


North Dagon Myothit Church

294 Hlaing Thida Road, 31 Ward

North Dagon, Yangon

MYANMAR

 

Church Pastor – August Win

Mobile Phone: 0931159514

 

Laydaunkkan Company

C/O 68 U Wisara Road, Dagon Township

Yangon 11191, MYANMAR

 

ASAP/Medical Missionary – Mai Htwe Htwe Theint

 

Kanbe Church

#206 Shwe Thitsar Street

Kanbe, Yankin Township

Yangon, MYANMAR

 

Telephone: [95] (1) 578874

 

Church Pastor – Aung Myo Min

 

Kanbe Nursery School

(Same address as above)

 

Teachers    –   Htet Htet Aung

–   Nway Nway Mg Phyu

 

Yangon Central Church

68 U Wisara Road, Dagon Township

Yangon 11191, MYANMAR

 

Church Pastor – Stanley Chit                                                           [email protected]

Mobile Phone: 0973074214

 

Yuzana Church

C/O 68 U Wisara Road, Dagon Township

Yangon 11191, MYANMAR

 

Evangelist – Elvis Htay


TWANTAY DISTRICT

#299 Kyundaw 17th Street

Twantay, MYANMAR

 

Telephone: [95] (45) 50276

District Leader – Roland Than                                                        [email protected]

Mobile Phone: 0949508313

 

Auksu Churh

(Same address as above)

 

Teacher – Naw Khu Paw

 

Tagondaing Church

(Same address as above)

 

Church Pastor – Justin Saint

 

Targone Church

(Same address as above)

 

Bible Instructor – Patricia

 

THARYARWADDY DISTRICT

#2 Htaung Road

Tharyarwaddy, MYANMAR

 

Telephone: [95] (55) 30357

 

District Leader – Shwe Thet Oo

Mobile Phone: 0949508318

 

Zaloat Company

(Same address as above)

 

Bible Instructor – Beaular Nyein

 

Letpangone

(Same address as above)

 

Evangelist – Moonstone
Oakkan Nursery School

Kayin Kyaung Win

#353 Bayintnaung Quarter

Oakkan, MYANMAR

 

Teacher – Rebecca Bo

 

Htikegyi

(Same address as above)

 

ASAP/Medical Missionary – Aung Myint Thein

 

Wahdawsu Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Sein Hla Tun

 

HMAWBI DISTRICT

Hmawbi Sarphyu Su

Hmawbi, MYANMAR

 

District Leader – Soe Min Khaing

Mobile Phone: 0949223541

 

Sarbudaung

(Same address as above)

 

Bible Instructor – Sayrah Myaing

Mobile Phone: 09450060275

 

Tharyargone

(Same address as above)

 

Bible Instructor – Deborah

Mobile Phone: 0943206320

 

Wanatchaung

(Same address as above)

 

Estate Keeper – Myint Lwin Oo


Yay Thoe

(Same address as above)

 

Bible Instructor – Let Let Win

Mobile Phone: 09420754225

 

Thandazar

(Same address as above)

 

Evangelist – Moses

 

Kaw Chan

(Same address as above)

 

Evangelist – No Rain

 

ANN CIRCLE

Adventist Mission

Ann 07151, MYANMAR

 

District Leader – Win Naing

Mobile Phone: 09421722233

Evangelist – Sandar Tun

 

Mesankyoe

C/O Adventist Mission

Ann 07151, MYANMAR

 

Evangelist – Soe Naing

 

Swetchaung

(Same address as above)

Evangelist – Yin Yin Htwe

 

Meletmaung

(Same address as above)

Evangelist – Kyaw Win

 

Paungdawoo Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Saw Hlaing


Ywar Haung Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Chit Hla

 

Dokkan Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Kyaw Kyaw Win

 

Sadon Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Daisy Hla

 

SITTWAY DISTRICT

Adventist Mission

Myinsipyaingkwin Road

Pyi Daw Thar North Sanpay Quarter

Sittway, MYANMAR

 

District Leader – Soe Maung Maung

Mobile Phone: 0949326403

 

Kyauktaw

(Same address as above)

Evangelist – Pang Dom

 

Taungmingalar

(Same address as above)

 

Evangelist – Ma Saw Yin

 

Wetma

(Same address as above)

 

Evangelist – Aye Tun

 

Binchaung

(Same address as above)

 

Evangelist – Aung Zan Wai


Mayingaing

(Same address as above)

 

Evangelist – San Thein

 

Kanthonsint

(Same address as above)

 

Evangelist – Than Tun

 

Parchay

(Same address as above)

 

Evangelist – Tun Win

 

Parwetchaung

(Same address as above)

 

Evangelist   –   Tun Wai

Teachers     –    Khine Yee Than

–    War Nu

 

Kyaukpya Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Kyaw Mya

 

Great Chaung

(Same address as above)

 

Evangelist – Nay Aung

 

Sapaseik Church

(Same address as above)

 

Evangelist – Tun Win Oo

 

Nyaingbinhla

(Same address as above)

 

Evangelist – Tun Wai


THANDWEL DISTRICT

SDA Mission

(565) 1st Road

Thandwel, MYANMAR

 

Thandwel District Leader – Aung Tin Win

Mobile Phone: 09421710320

 

Kyaukphyu Church

Adventist Mission

(5) Road, Airport

Kyaukphyu, MYANMAR

 

Evangelist – Kyaw San Win

 

Taungpatle

(Same address as above)

 

Evangelist – Hla Tun Zan

 

Done

(Same address as above)

 

Teacher – May Tin Myaing

 

Kyaintalee Church

(Same address as above)

Evangelist – Tun Thar