သမ္မာကျမ်းစာ

Leave a comment

သမ္မာကျမ်းစာ-မုရန်

Myanmar Bible Society (Myan(Judson)+(Common), Cho, Falam, HalKha, KaChin, Lahu,Lhaovo, Ngawn, Tedim, S’gaw Karen, Sizang, Zotung)

Myanmar Catholic Bible  (NT + OT 9 Books)

Blue Letter Bible (Search, Lexicon, Dictionary and Commentaries)

Please give us your valuable comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *