အကြောင်းအရာ

Leave a comment

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း-
ခရစ်တော်ကြွလာရန်အချိန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်စုံလင်သောဧဝံဂေလိကိုပြုလုပ်မည့်သူမှာ လွန်စွာရှုားပါးပါသည်။
ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဟောနေသည့် တရား၊ စာပေ နှင့် အကြောင်းအရာများသာ ခေတ်စားနေသည့်ခေတ်လည်းဖြစ်ပေသည်။
ထိုသို့သောအခြေအနေတွင် ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးသတင်းစကားကို ကြားလိုသည့် ဘုရားလူများစွာတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆာငတ်နေကြပါသည်။ ကွဲပြားသောအသင်းတော်များတွင် ဘုရား၏လူများစွာရှိနေသည်။ ယုံကြည်သူမဖြစ်သေးသည့် ဘုရားလူများလည်းအမြောက်အများရှိနေသည်။
ထိုသူတို့ကိုကယ်တင်ရန် ကျွနု်ပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိသည်ဟုယုံကြည်မိပါသည်။
ထို့ကြောင့် နေရာတိုင်းကို ကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်စေကာမူ ခေတ်နှင့်အညီ နှုတ်ကပတ်တော်များရှိ အမှန်တရားများကို လူတိုင်းကြားသိနိုင်စေရန် 3AM-Personal Ministry အမည်ဖြင့်၊ အွန်လှိုင်းကိုအသုံးပြုကာဝေငှနေပါသည်။

3AM-Personal Ministry ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ-

၁။ အသင်းတော်အတွင်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်နိုးထမှုဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏သက်သေခံများဖြစ်စေရန်      ( တမန် :)

၂။ ယုံကြည်သူတိုင်းသမ္မာတရားဖြင့်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရစေရန် (ယော :၃၂)

၃။ လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရစေရန် ( တိ : )

အခြေပြုကျမ်းမှာဗျာဒိတ် ၁၄:-၁၂။

Please give us your valuable comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *