နာရေးသတင်း

Sunday , 24, August 2014 Comments Off on နာရေးသတင်း

နာရေးသတင်း

ဆရာဟောက်ဂိုးထန် (ကလေး၊ ပန်ပီး မြော်လင့်ခြင်းအသင်းအုပ်နှင့်ကျောင်းအုပ်) ဒေါ်ကျင်နွမ်းဝုန် (ရှာလ်ထောဇာင်ရွာ)၊ဒေါ် ညောင်ငိုက်လွန်း (ရှာလ်ထောဇာင်ရွာ) ဆရာတွာလ်ဆွမ်းမုံ (မုံသောင်) ( မလေးရှားဇိုမီးမြော်လင့်ခြင်းအသင်းအုပ်) နှင့် မကျင်ရှမ်းနွမ်း (စပိုင်ဆာ တက္ကသိုလ်၊ အန္ဒိယ) တို့၏မွေးသဖခင်၊ မြေး ၁၄ ယောက်တို့၏အဖိုး၊ ဒေါ် ထန်ခန့်ဒိမ် ၏ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်း၊ မွေးချင်း ၁၂ ဦးတွင် ဒုတိယသားဖြစ်သော၊ ဦးကျင့်ရှမ်းပေါင်သည် ၁၄? ၈၊ ၂၀၁၄ တွင် ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားပါသဖြင့်၊ ရပ်ဝေးရပ်နီး၌ရှိကြသော ကျန်ရစ်သူမိသားစုနှင့်အတူ လွန်စွာမှပင် ၀မ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း သတင်းပို့လိုက်ရပါသည်။

နာရေးသတင်း

အာန်လန့်ရွာသူ၊ တဲင်ဇာင် ရွာနေ၊ ဒေါ် ဂွေ့ဇာညောင် (SDA) သည် 15.8.2014 (4:00 AM) တွင် သူမနေရာ Teekzang ရွာ နေအိမ်တွင် သားအိမ်ကင်ဆာဖြင့် ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားပါသည်။

ခင်ပွန်းသည် ဦးဂိုကျင့်ခုပ် သည် ဘုရားသခင်နှင့်အသင်းတော်အတွက်လွန်စွာသစ္စာရှိ သူဖြစ်ရာ၊ တဲင်ဇာင်အသင်းတော်ကိုစတင်တည်ထောင်သူများဖြစ်သည်။ ဒေါ်ညောင် သည်လည်း ဧည့်သည်ဝတ်ကိုကောင်းစွာပြုတတ်သူ အတုယူစရာကောင်းသော ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကနေ တူ၊ တူမလေးများဖြစ်ကြသည့် Ngek No နှင့်မိသားစု အတွက် နှင့် ကျန်ရစ်သူဝမ်းနည်းကြေကွဲသူများအားလုံးကို နှစ်သိမ့်ရှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့နှင့်အတူရှိပါစေသော်။

ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်သတင်းပို့သူ
Thangneu
yangon
Sent from Huawei Mobile